Dagopvang
Het aantal ouderen in Borgharen en Itteren neemt toe en daarmee ook de eenzaamheid, de lichamelijke beperkingen en eventuele geheugenklachten. Al deze problemen zorgen ook voor meer druk bij de mantelzorgers. We willen met de dagopvang op de eerste plaats ouderen een plek geven waar ze zich thuis voelen en een stukje daginvulling krijgen maar dagopvang is meer! Het programma is gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van het verergeren van klachten. Zorg aan de Maas kan er voor zorgen dat mensen langer op een verantwoorde manier in de thuissituatie kunnen blijven en de druk op mantelzorgers afneemt.

Aanmelden
Dagopvang is bedoeld voor mensen met een WMO-indicatie groepsbegeleiding. Via het WMO-loket van de gemeente kunt u een gesprek aanvragen met een van de WMO-consulenten, een zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt voor dagopvang. Ook mensen met een WLZ-indicatie kunnen terecht bij ons.

Contact
Voor meer informatie kunt u Lieneke Haker (foto) bellen op 043-8554973. Wij zijn ook bereikbaar per email via dagopvang@zorgaandemaas.nl.

Klachtenregeling
Hier vindt u link naar onze klachtenregeling.


Kom gerust een keer een kop koffie drinken bij de dagopvang!
Een plek waar ouderen zich thuis voelen.