Afspraak maken
Als u voor 10 uur belt voor een afspraak dan proberen we u dezelfde dag nog te zien. Belt u later dan kan het zijn dat we de afspraak een dag later inplannen. Indien er sprake is van spoed dan zullen we u zo snel als nodig zien. Een afspraak bij een van onze huisartsen duurt 15 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld meer vragen heeft, maak dan een dubbele afspraak zodat we alle vragen in een keer kunnen beantwoorden.

Inschrijven
Wilt u patiënt worden in onze praktijk vul dan ons inschrijfformulier in. Kom met dit inschrijfformulier, verzekeringspasje en identiteitsbewijs naar onze praktijk zodat we de inschrijving definitief kunnen maken en een kennismakingsgesprek met 1 van onze artsen kunnen plannen. Vergeet u niet uit te schrijven bij uw huidige praktijk.

Bellen
Als u de praktijk belt hoort u een keuzemenu. Toets 1 voor spoed, voor alle overige vragen blijft u aan de lijn, u wordt dan doorverbonden met de assistente (we hebben geen receptenlijn omdat we graag meteen eventuele vragen/onduidelijkheden

Recepten
Recepten kunt u (telefonisch) via de assistente bestellen of online via deze link. Indien de link niet werkt, meldt u zich dan bij de assistente.

Spreekuren
Alle spreekuren gaan op afspraak. Het spreekuur loopt van 8.30-12.30 uur en va 15.15-16.30 uur. De assistente zal vragen naar uw klachten. Zij doet dit in opdracht van de artsen om in te schatten hoe dringend uw klacht is en om te bepalen hoeveel tijd u nodig heeft op het spreekuur.

Telefonisch spreekuur
Voor kort overleg met de huisarts belt u voor 10.00 uur naar de praktijk. De huisarts belt u voor 13.00 uur dezelfde dag terug, geef uw mobiel nummer door zodat u bereikbaar bent.

E-consult
Voor korte, niet-spoedeisende vragen, kunt u gebruik maken van het e-consult. Hiervoor dient u in te loggen op uw beveiligde patiëntenomgeving. Om toegang te krijgen tot deze patiëntenomgeving moet u zich eerst via de assistente aanmelden. Wij streven ernaar om het e-consult uiterlijk de volgende werkdag af te handelen. U krijgt antwoord via uw eigen patiëntomgeving.
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn de kernwaarden van onze praktijk.

043 362 77 67

Onze missie
We willen graag overleggen met patiënten over wat voor hun de beste behandeling is.

Wij vinden niet alleen het behandelen en genezen belangrijk, we besteden ook veel aandacht aan preventie zoals het geven van leefstijladviezen ter voorkoming van allerlei kwalen.

We werken zoveel mogelijk volgens geldende richtlijnen en protocollen.

We proberen  ervoor te zorgen dat onze patiënten zo weinig mogelijk door vervangende artsen worden gezien om een goede continuïteit van zorg te waarborgen.

We staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. We werken nauw samen met apotheken in de buurt om veilig gebruik van medicatie te waarborgen.

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg. We zijn hiervoor ook gecertificeerd (HAZO24). Wij staan open voor verandering en horen graag van patiënten wat zij van onze zorg vinden.

We hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie en abortus.
Klachten
Onze praktijk heeft een klachtenregeling voor het correct en accuraat omgaan met klachten. Ook opmerkingen, irritaties of wensen die betrekking hebben op de praktijk kunnen via deze procedure in behandeling worden genomen. Probeer eerst samen met ons het probleem op te lossen. Lukt dit niet en wil u uw klacht een officieel karakter geven dan kan dat via onze interne klachtenprocedure. We zijn aangesloten bij Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl) . Een klachtenfunctionaris zal uw klacht verder in behandeling nemen.