Assistentenspreekuur
Bij de assistente kunt u na het maken van een afspraak, dagelijks terecht voor:
  • Bloedprikken (alleen tussen 08:00-10:00uur)
  • Uitstrijkjes
  • Oren uitspuiten
  • Audiogram (gehoortest)
  • ECG
  • Wratten aanstippen
  • Bloeddrukmeting
Visite
In de praktijk hebben we meer mogelijkheden tot onderzoek dan bij u thuis. Daarom zullen wij u altijd vragen om, als dat enigszins gaat, naar de praktijk te komen. Bent u echt niet in staat om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts  u thuis bezoeken.
Om een visite aan te vragen, neemt u voor 11:00 uur contact op met de assistente.

Privacyverklaring
Via deze privacyverklaring informeert Huisartspraktijk Zorg aan de Maas (verder aangeduid als ‘de praktijk’) u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite zorgaandemaas.nl. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van "cookies" en "externe links".

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.
Ons zorgaanbod is gericht op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

043 362 77 67

Openingstijden
De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00-17.00 uur. Van 12.00-14.00 zijn wij alleen telefonisch bereikbaar.

Spoed
Voor spoedgevallen is de praktijk elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00uur. Als u belt, kiest u 1 bij het keuzemenu.